5 dyplomów w międzynarodowym konkursie informatycznym!

Organizatorzy międzynarodowego konkursu algorytmicznego Bebras przyznali dyplomy dla

Huberta Andrusyna, Kamila Madydy, Dominika Matuły, Michała Paciorka i Filipa Szostka

za tegoroczny wynik osiągnięty w zawodach informatycznych.

Wyżej wymienione osoby są uczniami technikum informatycznego (2TIS) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, w konkursie brali udział pierwszy raz.

Międzynarodowy konkurs Bebras (polska nazwa: Bóbr) został wprowadzony w 2004 roku na Litwie jako przedsięwzięcie z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

W szczególności konkurs ma na celu:

-zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole,

-przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

-zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym, a także w przyszłej pracy zawodowej,

-stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.
Opiekunem naukowym uczniów jest mgr inż. Wojciech Biel

Skip to content