IX Powiatowe Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

W środę 8 listopada w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się IX Powiatowe Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

W zawodach uczestniczyły czteroosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego. Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Drużyna reprezentująca CKZiU nr 2 w Wadowicach zajęła zaszczytne III miejsce. W skład drużyny wchodzili:

kapitan Krzysztof Paździor z klasy 2TS
Wiktoria Romanowska z klasy 1LP
Krzysztof Pacek z klasy 1Tib
Karol Kondak z klasy 2LP

Zawody składały się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to część teoretyczna, w której każda osoba z drużyny odpowiadała na trzy pytania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w świetle najnowszych przepisów. Natomiast drugi etap to część praktyczna składająca się z 3 pozorowanych wypadków, w trakcie których członkowie drużyn mieli za zadanie wykonać czynności ratownicze. W tym roku zawodnicy pomagali poszkodowanemu po upadku z wysokości,  zaliczali efektywność wykonania ,,masażu serca” na fantomie oraz udzielali pomocy osobie ze wstrząsem anafilaktycznym. Serdecznie gratulujemy całej naszej drużynie i pani Jolancie Zarębie, która przygotowywała uczniów do zawodów. Czekamy na następne sukcesy.

 

 

Skip to content