Podziękowania dla Szkolnego Koła PCK za udział w akcji „Opatrunek na Ratunek”

dyplomy dla uczestników akcji

Szkole koło PCK otrzymało podziękowania za zaangażowanie w akcję zbiórki opatrunków w I semestrze obecnego roku szkolnego. Wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do zbiórki bardzo dziękujemy, a w szczególności klasie I TI. Zbiórka opatrunków prowadzona jest nadal dla fundacji Redemptoris Missio. Po raz kolejny gromadzimy środki opatrunkowe dla pacjentów misyjnych