10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:

  10 zasad dla ucznia, do których każdy powinien się stosować:   Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu Często myj ręce Nie dotykaj oczu, ust i nosa Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela Używaj tylko własnych przyborów szkolnych Spożywaj swoje jedzenie i

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła): Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W związku z trwającą pandemią COVID 19 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. (wtorek) według następującego harmonogramu: Dla klas pierwszych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dwóch turach w budynku przy ul. Zegadłowicza 36 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie spotkają się z wychowawcami i dyrektorem szkoły,

Dentobus- informacje

Szanowni Państwo, W związku z objęciem opieką dentystyczną uczniów naszej szkoły przez firmę Stomatologiczną Piaseczno Sp.  z o.o. s.k. poniżej przesyłam niezbędne informacje związane ze świadczeniami udzielanymi w mobilnym gabinecie stomatologicznym. W załączniku znajdują się niezbędne formularze zgody na wizytę w “dentobusie” oraz oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna. W przypadku braku

Rozmiar
Kontrast