Informacje dla ósmoklasistów

Terminy postępowania rekrutacyjnego: Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Podanie do

Rozmiar
Kontrast