W dniach od 3 do 7 czerwca 2024 roku młodzież z naszej szkoły, z drugiej klasy policyjnej, uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej. Po przyjeździe do Żywca – Moszczanicy, przystąpiła do prac obozowych, do których zaliczało się: rozbijanie namiotów, wyposażanie wnętrza namiotów, składanie piętrowych, metalowych łóżek, przyniesienie opału na obozowisko, podział na grupy. Po tych czynnościach nastąpiło zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa i zasadami BHP oraz regulaminem obowiązującym w obozie, podział na grupy, przedstawienie instruktorów, wyznaczenie dowódców. Uczniowie wraz z opiekunami pełnili 24 h dyżury.  Po zakwaterowaniu przystąpiono do realizacji harmonogramu zajęć:

 • Podstawy musztry
 • Szkolenie strzeleckie – strzelanie na celność i skupienie
 • Zajęcia sportowo – integracyjne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – tamowanie krwotoków
 • Przeprawa linowa przez wąwóz, wspinaczka
 • Zajęcia survivalowe – budowanie szałasów, maskowanie się
 • Zadania w grupach sprawdzające kreatywność, pamięć i skupienie
 • Jazda konna
 • Prezentacja multimedialna – medycyna pola walki, przeprowadzona przez żołnierza misji wojskowej w Afganistanie
 • Spotkania motywacyjne, zachęcające do zaangażowania i pracy nad sobą, kształtujące charakter i postawę
 • Paintball
 • Tworzenie szyków bojowych i procedury zachowania podczas patrolu
 • Wspinaczka ściankowa: asekuracja
 • Przeprawa przez rwącą rzekę – morsowanie dla chętnych
 • Marsz kondycyjny na górę Grojec w Żywcu, nocny powrót
 • Kajdankowanie i metody interwencji policyjnej

Każdy dzień rozpoczynał się pobudką o 6.00 zaprawą biegową, porannym apelem a wieczorem po zajęciach lekcje śpiewu pieśni patriotycznej i religijnej przy ognisku i spotkania integracyjne z młodzieżą z XXV Liceum Wojskowego z Krakowa. Capsztyk codziennie o 22.00 i cisza nocna. Uczniowie doświadczyli warunków życia obozowego zarówno przy dobrych jak i trudnych warunkach pogodowych. Obóz zakończył się apelem podsumowującym pobyt. Zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najbardziej aktywnych kadetów.

Opiekunowie: Robert Brańka, Wojciech Leśniak, Janusz Cepcer

Skip to content