Pliki do pobrania

Pliki dotyczące staży wakacyjnych znajdują się na dole strony!

DLA UCZNIA:

PAKIET Formularz zgłoszeniowy dla ucznia + załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

Załącznik Dane osobowe uczestnika projektu

Załącznik Oświadczenie o rezygnacji

DLA NAUCZYCIELA:

PAKIET Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela + załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

Załącznik Dane osobowe uczestnika projektu

Staże wakacyjne:

Wniosek – stypendium stażowe

Dziennik stażu

Certyfikat – wzór

Oświadczenie – odzież ochronna

Wniosek – zwrot kosztów przejazdu

Oświadczenie przwoźnika

Konto bankowe

Oświadczenie – dane osobowe

Zgoda Rodzica na udział dziecka w stażu

Wzór umowy dla ucznia

 

Wzór porozumienia dla Pracodawcy

Oświadczenie o poniesionych kosztach – dotyczy Pracodawcy

Ramowe programy stażu:

Ramowy program stażu – Technik budownictwa

Ramowy program stażu – Technik elektronik

Ramowy program stażu – Technik elektryk

Ramowy program stażu – Technik informatyk

Ramowy program stażu – Technik mechanik

Ramowy program stażu – Technik mechanizacji rolnictwa

Ramowy program stażu – Technik pojazdów samochodowych

 

Regulamin stypendiów stażowych

Regulamin rekrutacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach


Strona główna