Pliki do pobrania

DLA UCZNIA:

Oświadczenie o udziału w stażach.

Formularz zgłoszeniowy WCKZiU 2019-2020

Formularz zgłoszeniowy WCKZiU 2019-2020_dla ucznia kl 1po gimnazjum

Formularz zgłoszeniowy WCKZiU 2019-2020_dla ucznia kl 1 po szkole podstawowej

[przykładowo wypełniony formularz zgłoszeniowy]

Załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

Załącznik Dane osobowe uczestnika projektu

Załącznik Oświadczenie o rezygnacji

Załącznik Zgoda Rodzica na udział dziecka w stażu

Załącznik Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

DLA NAUCZYCIELA:

PAKIET Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela + załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Załącznik Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik Oświadczenie o rozpowszechnianiu wizerunku

Załącznik Dane osobowe uczestnika projektu

Załącznik Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Staże wakacyjne:

Wniosek – stypendium stażowe

Dziennik stażu

Certyfikat – wzór

Oświadczenie – odzież ochronna

Regulamin refundacji kosztów dojazdu na staż

Wniosek – zwrot kosztów przejazdu

Oświadczenie przewoźnika

Konto bankowe

Zgoda Rodzica na udział dziecka w stażu

Wzór umowy dla ucznia

Wzór porozumienia dla Pracodawcy

Oświadczenie o poniesionych kosztach – dotyczy Pracodawcy

Umowa powierzenia danych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Ramowe programy stażu:

Ramowy program stażu – Technik budownictwa

Ramowy program stażu – Technik elektronik

Ramowy program stażu – Technik elektryk

Ramowy program stażu – Technik informatyk

Ramowy program stażu – Technik mechanik

Ramowy program stażu – Technik mechanizacji rolnictwa

Ramowy program stażu – Technik pojazdów samochodowych

Regulamin stypendiów stażowych

Regulamin rekrutacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach


Strona główna

Rozmiar
Kontrast