O praktykach

Centrum organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Plan praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

klasa 2 Tia Technik informatyk 25.11.2019 – 20.12.2019

klasa 2 Tib Technik informatyk 25.11.2019 – 20.12.2019

klasa 2 Tic Technik informatyk 25.11.2019 – 20.12.2019

klasa 3C Technik budownictwa 04.05.2020 – 29.05.2020

klasa 3TeE Technik elektronik/elektryk  04.05.2020 – 29.05.2020

klasa 3 TJS Technik pojazdów samochodowych 04.05.2020 – 29.05.2020

klasa 3 TJS Technik informatyk 04.05.2020 – 29.05.2020

Klasa 3 Tia Technik informatyk 04.05.2020 – 29.05.2020

Klasa 3 Tib Technik informatyk 04.05.2020 – 29.05.2020

 

W okresie 7. dni od dnia ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest dostarczyć „Dziennik praktyki zawodowej” w celu wpisania oceny do dziennika lekcyjnego.

Brak zaliczenia praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

Rozmiar
Kontrast