O praktykach

Centrum organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Plan praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

Klasa 2 A Technik informatyk 5.11.2018 – 30.11.2018

Klasa 2 B Technik informatyk 5.11.2018 – 30.11.2018

Klasa 2 TIS Technik informatyk 7.01.2019 – 1.02.2019

Klasa 3 Technik budownictwa 4.03.2019 – 29.03.2019 

Klasa 3 Technik elektronik 6.05.2019 – 31.05.2019

Klasa 3 Technik elektryk 6.05.2019 – 31.05.2019

Klasa 3 Technik informatyk 6.05.2019 – 31.05.2019

Klasa 3 Technik pojazdów samochodowych 6.05.2019 – 31.05.2019

W okresie 7. dni od dnia ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest dostarczyć „Dziennik praktyki zawodowej” w celu wpisania oceny do dziennika lekcyjnego.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.