Nasze osiągnięcia

Otwarcie nowych pracowni, nowe inwestycje
2016/2017
2016 r. Doposażenie pracowni obróbki ręcznej i pracowni pomiarowej.(ok.10 tys.zł)
2016 r. Wyposażenie pracowni informatycznej dla zawodu kierowca mechanik. .(ok.20 tys.zł)
2017 r. Wykonanie remontu dachu na budynku internatu.(ok 120 tys.zł)
2017 r. Otwarcie strzelnicy sportowej wykonanej przez uczniów z klasy Technikum Elektrycznego i Elektronicznego na bazie projektu ucznia Sebastiana Koczura.
2016/17 Ranking Perspektyw: Technikum nr 1
1. miejsce w powiecie
5. miejsce w Małopolsce
34. miejsce w Polsce