Nasze osiągnięcia

Otwarcie nowych pracowni, nowe inwestycje 2016-2018
2018 r. Dwa symulatory jazdy, dostarczone 8 października do CKZiU nr 2 w Wadowicach w ramach projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, którego beneficjentem jest Starostwo Powiatowe.
2018 r. Trzy nowe samochody marki Peugeot 301, zakupione w ramach projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Głównym beneficjentem jest Starostwo Powiatowe w Wadowicach.
2017 r. Wykonanie remontu dachu na budynku internatu.(ok 120 tys.zł)
2017 r. Otwarcie strzelnicy sportowej wykonanej przez uczniów z klasy Technikum Elektrycznego i Elektronicznego na bazie projektu ucznia Sebastiana Koczura.
2016/17 Ranking Perspektyw: Technikum nr 1
1. miejsce w powiecie
5. miejsce w Małopolsce
34. miejsce w Polsce
2016 r. Doposażenie pracowni obróbki ręcznej i pracowni pomiarowej.(ok.10 tys.zł)
2016 r. Wyposażenie pracowni informatycznej dla zawodu kierowca mechanik. (ok.20 tys.zł)