Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczyc 4 września 2017r
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 ÷ 31 grudnia 2017r.
3 Zakończenie I semestru 12 stycznia 2018r.
4 Ferie zimowe 12 luty ÷ 23 luty 2018r.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca ÷ 3 kwietnia 2018 r.
6 Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018r.
7 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
• część ustna
• część pisemna
4 ÷ 23 maja 2018r.
termin dodatkowy 6 ÷ 9 czerwca
termin poprawkowy 21 ÷ 22 sierpnia
8 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
• etap pisemny
11 stycznia 2018r. (klasy III i IV Technikum)
19 czerwca 2018r. (klasy III Technikum i ZSZ)
9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
• etap praktyczny
10 stycznia ÷ 17 luty 2018r. (klasy III i IV Technikum)
22 czerwca ÷ 04 lipca 2018r. (klasy III Technikum i ZSZ)
10 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 22 czerwca 2018r.

 

Tematy konferencji Rad Pedagogicznych 2017/2018

 

1 1.09. 2017r konferencja rozpoczynająca pracę szkoły 2017/2018
2 październik 2017r. analiza egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
3 listopad/grudzień konferencja szkoleniowa
4 10.01. 2018r. konferencja klasyfikacyjna klas w I semestrze
5 18.01.2018r. konferencja podsumowująca pracę w I semestrze
6 24.04.2018r. konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
7 19.06. 2018r. konferencja klasyfikacyjna klas pozostałych
8 koniec czerwca 2017r. konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami

 

1 Klasy I 7 września w CKZiU
2 Klasy maturalne 20 września w CKZiU
3 Pozostałe 24 października, 3 stycznia, 1 marca, 17 kwietnia (maturzyści), 23 maja,

 

Proponowane dni wolne od zajęć

4,7,8 maja 2018r.,
22 grudnia 2017r.,
11 stycznia 2018r.,
19 czerwca 2018 r.,

Do odpracowania:
1 czerwca 2018r. – odpracowany 26 maja 2018r.

Przydział dodatkowych prac w roku szkolnym 2017/2018

 

Samorząd Uczniowski mgr Marek Babik – przew.
mgr Katarzyna Wróbel
mgr Barbara Sieja
mgr Katarzyna Górna – Oremus
PCK mgr inż. D. Załuska-Oberpriller
Koordynacja Programów Zdrowotnych mgr Ewa Ficek
mgr Krystyna Zawierucha
higienistka szkolna
Wolontariat mgr Jolanta Zaręba – przew.
mgr Anna Kozak
mgr Bożena Różycka
mgr Beata Bieńkowska
mgr inż.Wojciech Tentszert
Sprzęt nagłaśniający mgr inż. Piotr Rusin
Kronika szkolna mgr Jolanta Zaręba
mgr Jolanta Ogara
mgr Magdalena Klermon – Wiliams
Strona WWW szkoły mgr inż. Wiesław Mamica
mgr inż. Daniel Kępa
mgr inż. Tomasz Stańczyk
mgr Magdalena Klermon – Wiliams
Szkolne Koło Naukowo-Techniczne „FAZA” dr inż. Marcin Matyjasik
Szkolne Koło Turystyczne „Mechanik” mgr Bogusława Wiercimak
mgr Elżbieta Włoch

 

Przewodniczący komisji

 

1 Komisja Przedmiotów Humanistycznych mgr Dorota Bosak-Żeglinska
2 Komisja Językowa mgr Stanisław Bogusz
3 Komisja Mat.Fiz.Chem. mgr inż. Dorota Załuska – Oberpriller
4 Komisja Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Piotr Rusin
5 Komisja Informatyczna mgr inż. Wiesław Mamica
6 Komisja Wychowania Fizycznego mgr Katarzyna Wróbel
7 Komisja ds. programu wychowawczego szkoły mgr Kazimiera Rekies-przew.
mgr Krystyna Zawierucha
mgr inż. Janusz Ramęda
mgr Barbara Sieja
mgr Agnieszka Kołek
mgr Iwona Koźbiał
mgr Dorota Bosak-Żeglińska
8 Komisja ds. promocji szkoły mgr Celina Guzdek – przew.
mgr Bogusława Wiercimak
mgr inż. Wiesław Mamica
mgr Tomasz Talaga
mgr Katarzyna Górna- Oremus
mgr Agnieszka Jakubowska
mgr Katarzyna Wojtanek
9 Komisja ds. rekrutacji mgr Renata Bielecka – przew.
mgr Celina Guzdek
mgr Katarzyna Kachel
mgr inż. J.Nowak
mgr Elżbieta Włoch
mgr inż. Helena Kiełkowicz
10 Komisja socjalna dyrektor,
przedstawiciel związków zawodowych,
przedstawiciel pracowników
11 Ubezpieczenia p. Małgorzata Mlak
p. Aneta Stęposz

 

OPIEKA NAD SALAMI

 

Sala nr 4 mgr C. Guzdek
Sala nr 6 mgr inż. R. Brańka
Sala gimnastyczna mgr M. Teluk
Boiska mgr K. Wróbel
Korty mgr T. Talaga
Siłownie mgr M. Bongilaj
Sala nr 17 mgr inż. B. Iwański
Sala nr 17a mgr inż. P. Rusin
Sala nr 18 mgr J. Ogara
Sala nr 19 mgr B. Różycka
Sala nr 20 mgr D. Bosak-Żeglińska
Sala nr 21 mgr K.Rekies
Sala nr 22 mgr A. Kozak
Sala nr 28 mgr inż. D. Załuska-Oberpriller
Sala nr 29 i 29a mgr inż. D. Kępa
Sala nr 30 mgr inż. W. Mamica
Sala nr 31 mgr A. Fila
Sala nr 32 mgr E. Ficek
Sala nr 33 mgr J. Zaręba
Sala nr 34 mgr B. Wiercimak
Pokój nauczycielski mgr B. Wiercimak
Sala nr I0 mgr inż. Janusz Ramęda
Sala nr I1 mgr St. Bogusz
Sala nr I2 mgr inż. T. Stańczyk
Sala nr I3 mgr Józef Nowak
Sala nr I4 mgr B. Cudo
Sala nr I5 mgr I. Kożbiał
Sala nr I6 mgr inż. W. Biel
Sala nr I7 mgr. W. Gębczyk
Sala nr I8 mgr M. Babik
Sala nr I9 mgr R. Bielecka
Sala nr I10 ks. F. Walkosz
Pokój nauczycielski w internacie mgr B.Cudo
Biblioteka mgr A. Gębala

 

Sale w warsztatach szkolnych:

samochodówka W1 mgr inż. A. Klink
automatyka W2 mgr inż. H. Bąk
technologia W3 D.Basiura

 

Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2017 / 18

 

1 I Tele Technik elektronik + Technik elektryk mgr Anna Kozak
2 II Te Technik elektronik mgr Przemysław Cieślik
3 III TELE Technik elektronik + Technik elektryk mgr Jolanta Ogara
4 IV TELE Technik elektronik + Technik elektryk mgr Kazimiera Rekies
5 II TS Technik pojazdów samochodowych mgr Wiesław Gębczyk
6 III TS Technik pojazdów samochodowych mgr Stanisław Bogusz
7 IV TS Technik pojazdów samochodowych mgr Celina Guzdek
8 I TIA Technik informatyk mgr Dorota Załuska-Oberpriller
9 I TIB Technik informatyk mgr Ewa Ficek
10 I TIS Technik informatyk / Technik pojazdów samochodowych mgr Anna Żmija
11 II TI A Technik informatyk mgr inż. Janusz Ramęda
12 II TI B Technik informatyk mgr Marlena Teluk
13 II TIE Technik informatyk + Technik elektryk mgr inż. Tomasz Stańczyk
14 III TI Technik informatyk mgr Bożena Różycka
15 IV TI A Technik informatyk mgr Dorota Bosak-Żeglińska
16 IV TI B Technik informatyk mgr inż. Daniel Kępa
17 I LP Policyjna mgr Jolanta Zaręba
18 II LP Policyjna mgr Bogusława Wiercimak
19 I mf Mechanik poj. samochodowych + Fryzjer mgr Renata Bielecka
20 II ms Mechanik poj. samochodowych + Stolarz mgr Aurelia Fila
21 III mem Mechanik + Elektromechanik poj. sam. mgr Marcin Niemczak
22 I kms Kierowca mechanik + Stolarz mgr Beata Bieńkowska
23 II km-f Kierowca mechanik + Fryzjer mgr Iwona Koźbiał
24 III m pr. Mechanik poj. samochodowych mgr Katarzyna Wróbel
25 III s-f pr. Stolarz + Fryzjer mgr inż. Robert Brańka

 

Harmonogram oceniania i klasyfikowania w roku szkolnym 2017/2018

 

I okres
Wychowawca Nauczyciel
Do 15.12.2017r. ustalenie z klasą propozycji ocen klasyfikacyjnych z zachowania. Do 22.12.2017r. przedstawienie uczniom propozycji ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Do 15.12.2017r. informacja dla nauczycieli o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania. Do 22.12.2017r. zaopiniowanie proponowanych przez wychowawcę ocen klasyfikacyjnych z zachowania.
Do 3.01.2018r. informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.  
10.01.2018r. posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji semestralnej.

 

II okres – Wszystkie klasy maturalne
Wychowawca Nauczyciel
Do 28.03.2018r. ustalenie z klasą propozycji ocen klasyfikacyjnych z zachowania. Do 10.04.2018r. przedstawienie uczniom propozycji ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Do 28.03.2018r. informacja dla nauczycieli o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania. Do 10.04.2018r. zaopiniowanie proponowanych przez wychowawcę ocen klasyfikacyjnych z zachowania.
Do 17.04.2018r. informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.  
24.04.2018r. posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej.

 

II okres – pozostałe klasy
Wychowawca Nauczyciel
Do 30.05.2018r. ustalenie z klasą propozycji ocen klasyfikacyjnych z zachowania. Do 05.06.2018r. przedstawienie uczniom propozycji ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Do 30.05.2018r. informacja dla nauczycieli o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.. Do 05.06.2018r. zaopiniowanie proponowanych przez wychowawcę ocen klasyfikacyjnych z zachowania.
Do 12.06.2018r. informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.  
19.06.2018r. posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej.

 

Koła zainteresowań będą organizowane po uzyskaniu środków finansowych.

 

Strona główna