Dla ucznia

Uczeń ma szansę uczestniczyć w bezpłatnych kursach:

Kurs Prawa jazdy kat. B – dla 120 osób/60 godz. dla uczniów kierunków, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach programu. Kurs trwa 60 godz. (30 godz. teorii i 30 godzin nauki praktycznej).W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – do 1 grudnia 2018 r. ukończone 18 lat.

Kurs odbywać się będzie w dwóch turach, zgodnie z kryterium wieku: I – od 1 kwietnia 2018 r., II – od 1 września 2018 r.

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2.
Termin zakończenia kursu: 15 grudnia 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15.00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 27 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i elementy hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne. Kurs zakończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, a uczestnik otrzyma świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – do 1 kwietnia 2018 r. ukończone 18 lat.

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu: 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 26 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora przed i po zakończeniu pracy, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym. Kurs zakończy się egzaminem państwowym Urzędu Dozoru Technicznego), a uczestnik otrzyma kwalifikacje UDT operatora wózków widłowych.

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – do 1 kwietnia 2018 r. ukończone 18 lat

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu: 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs prawo jazdy kat.T – dla 14 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny). Uczestnik uzyska uprawnienia do kierowania pojazdami kat. T.

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Pliki do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – do 1 kwietnia 2018 r. ukończone 16 lat.

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu: 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs spawania MAG – dla 36 osób/145 godz. (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych-aluminium, stal niestopowa czarna, stal stopowa nierdzewna. Uczestnik otrzyma książeczkę spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim) oraz Certyfikat Instytutu Spawalnictwa).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych w Plikach do pobrania – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – do 1 kwietnia 2018 r. ukończone 18 lat.

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu: 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs programowania w systemie CNC – dla 15 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarki CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny. Uczestnik otrzyma Certyfikat oraz zaświadczenie na druku MEN).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu: 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

Kurs AutoCAD – dla 22 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, pakiety narzędzi, bloki dynamiczne. Kurs zakończy się egzaminem zewnętrznym, a uczestnik uzyska międzynarodowy Certyfikat Autodesk).

W kursie mogą uczestniczyć:
uczniowie technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej (szkoły branżowej I stopnia), którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia kursu 30 czerwca 2018 r.
Nabór uzupełniający potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Kliknij w opis, by zamknąć

oraz 4-tygodniowych

W 4-tygodniowym stażu u przedsiębiorców (z płatnym stypendium w wysokości 1500 zł. i refundacją kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania) mogą uczestniczyć uczniowie technikum, którzy spełnią:

 • kryteria formalne (złożą komplet dokumentów – dostępnych tutaj – w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru).
 • kryteria dodatkowe:

średnia ocen z przedmiotów zawodowych z okresu poprzedzającego datę naboru,
ocena zachowania,
wypełniony arkusz motywacji,
kolejność zgłoszeń – w przypadku jednakowej ilości punktów,
kryterium wieku – bez ograniczeń

Szczegółowa punktacja zawarta jest w Regulaminie rekrutacji CKZiU nr 2
Termin zakończenia stażu 29 sierpnia 2017r.
Nabór potrwa od 13 czerwca do 23 czerwca 2017 r.

Podczas stażu uczeń może nabyć szereg cennych umiejętności, niezbędnych do pozyskania przyszłego zatrudnienia oraz zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MUSI ZŁOŻYĆ UCZEŃ, ABY OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE ZA  REALIZACJĘ  STAŻU

 1. Wniosek o stypendium.
 2. Dziennik stażu wraz z opinią przedsiębiorcy dot. oceny zrealizowanego stażu  przez ucznia.
 3. Certyfikat odbycia stażu.
 4. Ksero dowodu osobistego.
 5. Oświadczenie  o otrzymaniu odzieży ochronnej (jako podstawę do wypłacenia Przedsiębiorcy środków finansowych dla opiekuna stażu).
 6. Ramowy program stażu.
 7. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w stażu ( w przypadku ucznia niepełnoletniego, jeżeli nie jest w posiadaniu mentora zawodowego).
 8. Wniosek  o zwrot kosztów dojazdu na staż i z powrotem do miejsca zamieszkania
  (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).
 9. Bilet miesięczny lub bilet z pierwszego dnia przejazdu (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).
 10. Oświadczenie Przewoźnika o cenie biletu (w przypadku ubiegania się przez ucznia o zwrot).

Kliknij w opis, by zamknąć

 

W naszym Centrum wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku. U nas można uzyskać nie tylko wykształcenie kierunkowe, ale dodatkowo wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy, poprzez otrzymanie uprawnień lub certyfikatów z ukończonych kursów.