Centrum Informatyczne

Z początkiem 2018 roku w budynku dawnego Internatu w CKZiU nr 2 w Wadowicach powstało Centrum Informatyczne (projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020)
z nowoczesnymi pracowniami informatycznymi oraz sprzętem komputerowym dedykowanym zajęciom z przedmiotów zawodowych w technikum informatycznym.

Przedmioty, które są nauczane w ramach technikum informatycznego:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Informatyka rozszerzona
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Systemy operacyjne
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Witryny i aplikacje internetowe

Przedmioty przygotowują do egzaminów zawodowych w kwalifikacjach:

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Pracownie tematyczne, w których odbywają się zajęcia:

Sala I0 – Pracownia informatyczna

Sala I2 – Pracownia systemów operacyjnych

Sala I3 – Pracownia systemów operacyjnych

Sala I4 – Pracownia projektowania stron i programowania aplikacji

Sala I5 – Pracownia sieci komputerowych

Sala I6 – Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Sala I7 – Pracownia baz danych

Zapraszamy do nauki w naszym technikum informatycznym!