GORZEŃ MUSIC AWARD 2018

Kolejna edycja „GORZEŃ MUSIC AWARD”. Do udziału w konkursie piosenki obcojęzycznej zapraszamy, po raz pierwszy w historii, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu wadowickiego. Zapraszamy solistów oraz duety, którzy wykonają piosenki z muzyką wykonywaną na żywo lub z playbacku. Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie dwa utwory. Jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 7

Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci

     Dzień Bezpiecznego Internetu, zwany w skrócie DBI, obchodzimy w Polsce już po raz 14! Tegoroczne DBI świętujemy 6 lutego 2018 r. Odbywać się on będzie pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.     Szacunek to istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO !!!

    Informujemy, że w dniu 8 lutego od godz. 9:00 do 10:30 odbędzie się w naszym Centrum SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (na poziomie średnio zaawansowanym, itermediate B2). Konkurs będzie się składał z części gramatycznej, słuchania, czytania i pisania Zapraszamy wszystkich chętnych! Zapisy u nauczycieli języka angielskiego do środy 7-02-2017. 

Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, powstałego z połączenia „Budowlanki” i „Mechanika”, uczestniczą w bezpłatnych kursach wartych dziesiątki tysięcy złotych. Obecnie realizują zajęcia z programowania maszyn numerycznych CNC, posługiwania się programem AutoCAD, obsługi wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się

WYNIKI XXVI OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.

WYNIKI  XXVI  OLIMPIADY ZDROWEGO  STYLU  ŻYCIA.         Organizatorem  Olimpiady Wiedzy Promocji Zdrowego Stylu Życia jest PCK, natomiast honorowy patronat nad XXVI edycją OPZSŻ objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Celem olimpiady jest budzenie w młodzieży potrzeby dbania

Spotkanie z …

Spotkanie z … Po raz kolejny Region IPA Wadowice, Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach oraz Komenda Powiatowej Policji w Wadowicach wspólnym działaniem wzbogaca ofertę edukacyjną uczniów klas o profilu policyjnym. Rok 2018 zapoczątkował serię edukacyjną pod nazwą „Spotkanie z … „.

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

WYNIKI  XXXIII  OLIMPIADY WIEDZY  EKOLOGICZNEJ.           Organizatorem i patronem merytorycznym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest SGGW w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody. Celem olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, popularyzacja problematyki ekologii, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.                                                        

KAMPANIA „DRUGIE ŻYCIE” ROZPOCZĘTA !

         Dnia 16 stycznia 2018 roku uczennice naszej szkoły wzięły udział w inauguracji kampanii „Drugie Życie” w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Oddział Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Celem kampanii jest promowanie przeszczepiania narządów jako metody ratującej życie. Popularyzacja wiedzy na temat transplantologii ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć