Aktualności

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 Ogłoszenie naboru UZUPEŁNIAJĄCEGO na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum).

 1. Kurs prawo jazdy kategorii T – 50 godz.

Uwaga:

Kurs prawo jazdy kategorii T dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.07.2019 r. ukończą 16 lat.

Termin zakończenia kursu 19.08.2019r.

 1. Kurs prawo jazdy kategorii B – 60 godz.

Uwaga:

Kurs prawo jazdy kategorii B dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz  najpóźniej do dnia 1.07.2019 r. będą mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu 19.08.2019r.

Nabór na kursy potrwa od 12 grudnia do  18 grudnia 2018 do godz. 1500. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

 Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum).

 1. Kurs prawo jazdy kategorii T – 50 godz.

Uwaga:

Kurs prawo jazdy kategorii T dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.07.2019 r. ukończą 16 lat.

Termin zakończenia kursu 19.08.2019r.

 1. Kurs prawo jazdy kategorii B – 60 godz.

Uwaga:

Kurs prawo jazdy kategorii B dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz  najpóźniej do dnia 1.07.2019 r. będą mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu 19.08.2019r.

Nabór na kursy potrwa od 3 grudnia do  10 grudnia 2018 do godz. 1500. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

 

OGŁOSZENIE  KURS  SPAWANIE  MAG !!!

  Zajęcia teoretyczne odbędą się w sobotę 17.11.2018  i  niedzielę 18.11.2018

od godziny 800 do 1730

w sali W8 w budynku warsztatów szkolnych ul. Zegadłowicza 36.

W poniedziałek o godz.13:30 również w sali W8  odbędą się badania lekarskie .

Szczegółowy harmonogram zajęć znajduje się w „ wynikach  naboru”.

Pilne!!!

Spotkanie organizacyjne – Kurs wózki jezdniowe. 14.11.2018 (środa) 1400

MOTOR – GLOB, Lwowska 30, 34 – 100 Wadowice

W „wynikach naboru” został zamieszczony harmonogram kursu koparko – ładowarki.

Pilne!!!

Spotkanie organizacyjne – Spawanie MAG 13.11.2018 (wtorek) 1500

Sala W8 Budynek Warsztatów Szkolnych ul. Zegadłowicza 36

Pilne!!!

Spotkanie organizacyjne – Kurs koparko – ładowarki. 9.11.2018 (piątek) 1400

MOTOR – GLOB, Lwowska 30, 34 – 100 Wadowice

W „wynikach naboru” zostały zamieszczone listy osób zakwalifikowanych do kursów – edycja wrzesień 2018.

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

 1. Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 20 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

 1. Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 20 osób/134 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

 1. Kurs spawania MAG – dla 35 osób/145 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

Nabory na kursy potrwają od 12 września do  18 września 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

 1. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
 2. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
 3. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
 4. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
 5. Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
 6. Studium fotografii – 3 nauczycieli,

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 12 września do 18 września 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

OGŁOSZENIE

 1. Uzupełnienie naboru na kurs –prawo jazdy kategorii B w roku 2018 – dla 6 osób

Z powodu wolnych miejsc ogłaszam nabór uczniów na kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów, którzy do 1.12.2018 ukończą 18 lat. Kurs rozpocznie się natychmiast po zakwalifikowaniu i prowadzony będzie przez firmę Motor GLOB.

 1. Nabór na zajęcia warsztatowe w zakresie poradnictwa zawodowegodla 30 osób w wymiarze 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2018/19. Warsztaty będą się odbywać po zajęciach lekcyjnych.

Nabór potrwa od dnia 5 września do dnia 11 września 2018 roku.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy

(do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”).

Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście

w sekretariacie w warsztatach szkolnych przy ul Zegadłowicza 36

lub w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji

(§ 4 pkt.4) do projektu który jest dostępny na stronie internetowej

w zakładce „Projekt CKZiU”.

Stażyści

Dobiegają końca Sierpniowe staże wakacyjne. Bardzo proszę o składanie dokumentów do 7 września. Wykaz znajduje się poniżej.

Kursanci – Kurs spawania metodą MAG 135

Książeczki spawalnicze oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza można odebrać w Sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek Warsztatów Szkolnych ul. Zegadłowicza 36) w pokoju W7.

Stażyści

Niebawem kończy się Lipcowa edycja staży wakacyjnych, dlatego warto zacząć kompletować dokumentację, niezbędną do otrzymania 1500 zł.

Każdy z Was musi wypełnić Wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne załączniki:

– Dziennik Stażu (150 zrealizowanych godzin) potwierdzony i podpisany

– Certyfikat – oryginał

– kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej

– podpisany ramowy program stażu

– oświadczenie o otrzymanej odzieży ochronnej

W przypadku dodatkowej refundacji kosztów przejazdu:

– wniosek o refundację

– oświadczenie przewoźnika

– bilety z pierwszego dnia stażu lub bilet miesięczny

Uzupełnione dokumenty należy złożyć po zakończeniu stażu w Sekretariacie CKP ul. Zegadłowicza 36 (budynek Warsztatów Szkolnych) pokój W7 lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym ul. Batorego 2, pokój 408.

Sekretariat CKP będzie czynny od 30.07 od godz. 11:00.

Termin składania wniosków mija 9 sierpnia.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kursy i Szkolenia” w „Pliki do pobrania”.

 

 

Stażyści – Promedia – Opiekun stażu zaprasza w dniu 29.06.2018 (piątek) o godz. 9:30 na spotkanie organizacyjne w siedzibie firmy ul. dr.Putka 2

Stażyści – Fideltronik Termin rozpoczęcia stażu: Poniedziałek 2.07.2018 godz. 8:00 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego 1

 

Kursanci – Programowanie CNC – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane grupy i harmonogram zajęć.

W zakładce „Wyniki naboru” znajdują się aktualne listy stażystów na miesiąc lipiec i sierpień.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STAŻE WAKACYJNE!!!

Każdy stażysta obowiązkowo musi zgłosić się w jednym wybranym przez siebie terminie, celem podpisania umowy. Należy mieć ze sobą coś do pisania i kartkę.

Terminy do wyboru:

12.06 (wtorek) godz. 15:00 – sala W8

lub

13.06 (środa) godz. 15:00 – sala W8

lub

14.06 (czwartek) godz. 15:00 – sala W8

ZAPRASZAMY!

Informacje dotyczące obecnej edycji kursów.

Trwa ustalanie składu grup i organizacja zajęć.

Kursanci – Koparko – ładowarka; wózki jezdniowe, AutoCAD – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane listy i harmonogramy zajęć.

Kursanci – Spawanie MAG 135 – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane listy i harmonogramy zajęć.

Kursanci AutoCAD proszeni są o zapisywanie się w Sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego (Warsztaty Szkolne, ul. Zegadłowicza 36) do konkretnej grupy zajęciowej.

Zostaną utworzone 4 grupy, które będą miały zajęcia w następujących terminach.

Zajęcia będą realizowane w CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4.

Grupa 1 – zajęcia od 11.czerwca – 15.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

Grupa 2 – zajęcia od 18.czerwca – 22.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

Grupa 3 – zajęcia od 25.czerwca – 29.czerwca w godz. 8:00 – 13:00

Grupa 4 – zajęcia od 25.czerwca – 29.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

O przydziale do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – STAŻE WAKACYJNE!!!

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, które odbywać się będą w dwóch turach i potrwają od 1 lipca do 27 lipca i od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2018r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kursy i szkolenia”.

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na staż zawodowy potrwa od 11 kwietnia – 17 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do pobrania ” lub w sekretariacie w budynku warsztatów) . Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru.

 

Z ostatniej chwili!

Otrzymaliśmy informację, że Starostwo zwiększyło liczbę miejsc na kursy z naboru „luty 2018 r.”:

AutoCAD, CNC i Prawo jazdy kat T.

W związku z powyższym na ww. kursy dostali się wszyscy z listy rezerwowej. Gratulujemy!

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, które odbywać się będą w dwóch turach i potrwają od 1 lipca do 27 lipca i od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2018r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kursy i szkolenia”.

Nabór na staż zawodowy potrwa od 4 kwietnia – 10 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do pobrania ” lub w sekretariacie w budynku warsztatów) . Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza w ramach rekrutacji uzupełniającej 

nabór na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum)

od 30 stycznia do 6 lutego 2018 do godz. 15.00.

Kurs prawo jazdy kat.T – dla 14 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).
Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. ukończą 16 lat.
Termin zakończenia kursu 30.06.2018r.

Kurs AutoCAD – dla 22 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 26 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 26 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs spawania MAG – dla 36 osób/145 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs programowania w systemie CNC – dla 15 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Prawo jazdy kategorii B – dla 120 osób/60 godz.
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz najpóźniej do dnia 1.12.2018 r. będą mieć ukończone 18 lat.
Kurs odbywać się będzie w dwóch turach, zgodnie z kryterium wieku: I – od 1.04.2018 r., II – od 1.09.2018 r.
Termin zakończenia kursu 15.12.2018r.

Nabory na kursy potrwają od 30 stycznia do  6 lutego 2018 roku do godz 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
Studium fotografii – 3 nauczycieli,
Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza

nabór na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum)

od 22 stycznia do 29 stycznia 2018.

Kurs prawo jazdy kat.T – dla 30 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).
Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. ukończą 16 lat.
Termin zakończenia kursu 30.06.2018r.

Kurs AutoCAD – dla 45 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 50 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 40 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs spawania MAG – dla 50 osób/145 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs programowania w systemie CNC – dla 30 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Prawo jazdy kategorii B – dla 156 osób/60 godz.
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz najpóźniej do dnia 1.12.2018 r. będą mieć ukończone 18 lat.
Kurs odbywać się będzie w dwóch turach, zgodnie z kryterium wieku: I – od 1.04.2018 r., II – od 1.09.2018 r.
Termin zakończenia kursu 15.12.2018r.

Nabory na kursy potrwają od 22 stycznia do  29 stycznia 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
Studium fotografii – 3 nauczycieli,
Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 22 stycznia do 29 stycznia 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.


Strona główna