Aktualności

 

W „wynikach naboru” zostały zamieszczone listy osób zakwalifikowanych do kursów – edycja wrzesień 2018.

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

 1. Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 20 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

 1. Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 20 osób/134 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

 1. Kurs spawania MAG – dla 35 osób/60 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 8.10.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.

Termin zakończenia kursu: 14.12.2018 r.

Nabory na kursy potrwają od 12 września do  18 września 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36 lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

 1. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
 2. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
 3. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
 4. Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
 5. Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
 6. Studium fotografii – 3 nauczycieli,

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 12 września do 18 września 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

OGŁOSZENIE

 1. Uzupełnienie naboru na kurs –prawo jazdy kategorii B w roku 2018 – dla 6 osób

Z powodu wolnych miejsc ogłaszam nabór uczniów na kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów, którzy do 1.12.2018 ukończą 18 lat. Kurs rozpocznie się natychmiast po zakwalifikowaniu i prowadzony będzie przez firmę Motor GLOB.

 1. Nabór na zajęcia warsztatowe w zakresie poradnictwa zawodowegodla 30 osób w wymiarze 60 godzin w ciągu roku szkolnego 2018/19. Warsztaty będą się odbywać po zajęciach lekcyjnych.

Nabór potrwa od dnia 5 września do dnia 11 września 2018 roku.

W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy

(do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Projekt CKZiU”).

Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście

w sekretariacie w warsztatach szkolnych przy ul Zegadłowicza 36

lub w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji

(§ 4 pkt.4) do projektu który jest dostępny na stronie internetowej

w zakładce „Projekt CKZiU”.

Stażyści

Dobiegają końca Sierpniowe staże wakacyjne. Bardzo proszę o składanie dokumentów do 7 września. Wykaz znajduje się poniżej.

Kursanci – Kurs spawania metodą MAG 135

Książeczki spawalnicze oraz świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza można odebrać w Sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek Warsztatów Szkolnych ul. Zegadłowicza 36) w pokoju W7.

Stażyści

Niebawem kończy się Lipcowa edycja staży wakacyjnych, dlatego warto zacząć kompletować dokumentację, niezbędną do otrzymania 1500 zł.

Każdy z Was musi wypełnić Wniosek oraz dołączyć do niego niezbędne załączniki:

– Dziennik Stażu (150 zrealizowanych godzin) potwierdzony i podpisany

– Certyfikat – oryginał

– kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej

– podpisany ramowy program stażu

– oświadczenie o otrzymanej odzieży ochronnej

W przypadku dodatkowej refundacji kosztów przejazdu:

– wniosek o refundację

– oświadczenie przewoźnika

– bilety z pierwszego dnia stażu lub bilet miesięczny

Uzupełnione dokumenty należy złożyć po zakończeniu stażu w Sekretariacie CKP ul. Zegadłowicza 36 (budynek Warsztatów Szkolnych) pokój W7 lub bezpośrednio w Starostwie Powiatowym ul. Batorego 2, pokój 408.

Sekretariat CKP będzie czynny od 30.07 od godz. 11:00.

Termin składania wniosków mija 9 sierpnia.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kursy i Szkolenia” w „Pliki do pobrania”.

 

 

Stażyści – Promedia – Opiekun stażu zaprasza w dniu 29.06.2018 (piątek) o godz. 9:30 na spotkanie organizacyjne w siedzibie firmy ul. dr.Putka 2

Stażyści – Fideltronik Termin rozpoczęcia stażu: Poniedziałek 2.07.2018 godz. 8:00 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego 1

 

Kursanci – Programowanie CNC – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane grupy i harmonogram zajęć.

W zakładce „Wyniki naboru” znajdują się aktualne listy stażystów na miesiąc lipiec i sierpień.

 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – STAŻE WAKACYJNE!!!

Każdy stażysta obowiązkowo musi zgłosić się w jednym wybranym przez siebie terminie, celem podpisania umowy. Należy mieć ze sobą coś do pisania i kartkę.

Terminy do wyboru:

12.06 (wtorek) godz. 15:00 – sala W8

lub

13.06 (środa) godz. 15:00 – sala W8

lub

14.06 (czwartek) godz. 15:00 – sala W8

ZAPRASZAMY!

Informacje dotyczące obecnej edycji kursów.

Trwa ustalanie składu grup i organizacja zajęć.

Kursanci – Koparko – ładowarka; wózki jezdniowe, AutoCAD – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane listy i harmonogramy zajęć.

Kursanci – Spawanie MAG 135 – w zakładce „Wyniki naboru” zostały opublikowane listy i harmonogramy zajęć.

Kursanci AutoCAD proszeni są o zapisywanie się w Sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego (Warsztaty Szkolne, ul. Zegadłowicza 36) do konkretnej grupy zajęciowej.

Zostaną utworzone 4 grupy, które będą miały zajęcia w następujących terminach.

Zajęcia będą realizowane w CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4.

Grupa 1 – zajęcia od 11.czerwca – 15.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

Grupa 2 – zajęcia od 18.czerwca – 22.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

Grupa 3 – zajęcia od 25.czerwca – 29.czerwca w godz. 8:00 – 13:00

Grupa 4 – zajęcia od 25.czerwca – 29.czerwca w godz. 14:00 – 19:00

O przydziale do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – STAŻE WAKACYJNE!!!

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, które odbywać się będą w dwóch turach i potrwają od 1 lipca do 27 lipca i od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2018r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kursy i szkolenia”.

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY na staż zawodowy potrwa od 11 kwietnia – 17 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do pobrania ” lub w sekretariacie w budynku warsztatów) . Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru.

 

Z ostatniej chwili!

Otrzymaliśmy informację, że Starostwo zwiększyło liczbę miejsc na kursy z naboru „luty 2018 r.”:

AutoCAD, CNC i Prawo jazdy kat T.

W związku z powyższym na ww. kursy dostali się wszyscy z listy rezerwowej. Gratulujemy!

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ogłoszenie naboru na staże zawodowe branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Ogłaszam nabór uczniów na staże zawodowe dla zawodów branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż uczniów należących do tego Centrum) organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, które odbywać się będą w dwóch turach i potrwają od 1 lipca do 27 lipca i od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2018r.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.5) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej w zakładce „Kursy i szkolenia”.

Nabór na staż zawodowy potrwa od 4 kwietnia – 10 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej  w zakładce „Kursy i szkolenia  – Pliki do pobrania ” lub w sekretariacie w budynku warsztatów) . Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, ul. Zegadłowicza 36 w Wadowicach (w budynku warsztatów szkolnych) lub sekretariacie CKZiU nr 2, ul. Słowackiego 4 w Wadowicach lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach (pokój 408)  w czasie trwania naboru.

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza w ramach rekrutacji uzupełniającej 

nabór na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum)

od 30 stycznia do 6 lutego 2018 do godz. 15.00.

Kurs prawo jazdy kat.T – dla 14 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).
Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. ukończą 16 lat.
Termin zakończenia kursu 30.06.2018r.

Kurs AutoCAD – dla 22 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 26 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 26 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs spawania MAG – dla 36 osób/145 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs programowania w systemie CNC – dla 15 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Prawo jazdy kategorii B – dla 120 osób/60 godz.
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz najpóźniej do dnia 1.12.2018 r. będą mieć ukończone 18 lat.
Kurs odbywać się będzie w dwóch turach, zgodnie z kryterium wieku: I – od 1.04.2018 r., II – od 1.09.2018 r.
Termin zakończenia kursu 15.12.2018r.

Nabory na kursy potrwają od 30 stycznia do  6 lutego 2018 roku do godz 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
Studium fotografii – 3 nauczycieli,
Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 30 stycznia do 6 lutego 2018 roku do godz. 15.00. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

WADOWICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ogłasza

nabór na kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum)

od 22 stycznia do 29 stycznia 2018.

Kurs prawo jazdy kat.T – dla 30 osób/50 godz. (zajęcia teoretyczne z pomocy przedmedycznej, nauka jazdy, ćwiczenia na placu manewrowym, egzaminy wewnętrzne i egzamin zewnętrzny).
Uwaga:
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. ukończą 16 lat.
Termin zakończenia kursu 30.06.2018r.

Kurs AutoCAD – dla 45 osób/30 godz. (posługiwanie się technikami AutoCAD podczas tworzenia projektów, definiowanie obiektów, dane graficzne i tekstowe, praktyczne zastosowanie narzędzi, egzamin zewnętrzny
i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu Autodesk).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora wózków widłowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych – dla 50 osób/67 godz. (rodzaje stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwo, bhp, wiadomości o dozorze technicznym, egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs operatora koparko – ładowarki – dla 40 osób/176 godz. (użytkowanie eksploatacyjne maszyn, podstawy elektrotechniki i hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót i zajęcia praktyczne, egzamin przed Komisją Egzaminacyjną IMBiGS, świadectwo kwalifikacyjne operatora koparko ładowarki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs spawania MAG – dla 50 osób/145 godz. (spawanie elektroda topliwą w osłonie gazów aktywnych, książeczka spawacza w języku polskim (oraz angielskim, niemieckim, francuskim), certyfikat Instytutu Spawalnictwa). Najpóźniej do dnia 1.04.2018 r. trzeba mieć ukończone 18 lat.
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Kurs programowania w systemie CNC – dla 30 osób/80 godz. (czytanie rysunku technicznego, dobór narzędzi i parametrów obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, obróbki elementów, pomiar kontrolny, Certyfikat, wystawienie zaświadczenia na druk MEN).
Termin zakończenia kursu: 30.06.2018 r.

Prawo jazdy kategorii B – dla 156 osób/60 godz.
Kurs prawo jazdy dostępny jest dla osób, które nie mają możliwości ukończenia go w ramach program nauczania oraz najpóźniej do dnia 1.12.2018 r. będą mieć ukończone 18 lat.
Kurs odbywać się będzie w dwóch turach, zgodnie z kryterium wieku: I – od 1.04.2018 r., II – od 1.09.2018 r.
Termin zakończenia kursu 15.12.2018r.

Nabory na kursy potrwają od 22 stycznia do  29 stycznia 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania). Po wypełnieniu formularza należy go złożyć osobiście w sekretariacie w budynku warsztatów przy ul. Zegadłowicza 36lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 lub (DOTYCZY WYŁĄCZNIE UCZNIÓW CKZiU nr 2 przy ul. Słowackiego 4) w sekretariacie przy ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.
Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.

 

Ogłoszenie dla nauczycieli

Nabór na studia podyplomowe oraz kursy branży wiodącej: mechanicznej i górniczo hutniczej oraz branży uzupełniającej: elektryczno – elektronicznej (oraz dla innych branż należących do tego Centrum) w roku 2018.

Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektronik – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik elektryk – 2 nauczycieli,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik pojazdów samochodowych – 1 nauczyciel,
Przedmioty zawodowe dla zawodu technik informatyk – 4 nauczycieli,
Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków – 1 nauczyciel,
Studium fotografii – 3 nauczycieli,
Nabór na studia podyplomowe oraz kursy dla nauczycieli potrwa od 22 stycznia do 29 stycznia 2018 roku. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na przetwarzanie wizerunku, deklarację uczestnictwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Wadowicach). Po wypełnieniu formularza i załączników należy je złożyć osobiście w CKZiU nr 2
w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36 (w sekretariacie w budynku warsztatów) lub w biurze projektów Starostwa Powiatowego w Wadowicach pokój 408 oraz (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELI CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4) w sekretariacie CKZiU nr 2 w Wadowicach ul. Słowackiego 4 w czasie trwania naboru.
Uwaga!
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelne.

Procedura naboru została opisana w regulaminie rekrutacji (§ 4 pkt.4) do projektu „Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”, który jest dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Wadowicach w zakładce Kursy i szkolenia – Pliki do pobrania.


Strona główna